Перелік робіт, що не потребують документів

4 години назад

Відповідно даними Державної служби статистики України, у січні-березні 2017 року в Україні прийнято в експлуатацію 2009,3 тис.м2 загальної площі житла: 57,0% − в будинках із двома й більше квартирами, 42,6% – в одноквартирних будинках і 0,4% – у гуртожитках.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в I кварталі 2017 року порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 9,3%.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у міських поселеннях становив 1470,4 тис.м2, або 73,2% від загального обсягу, у сільській місцевості – 538,9 тис.м2 (26,8%).

Із загальної площі прийнятого в експлуатацію житла 1933,6 тис.м2 становила площа квартир, 75,7 тис.м2 – площа гуртожитків і приріст площі існуючих квартир за рахунок реконструкції. Крім того, у січні-березні 2017 року в Україні прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 73,4 тис.м2. Загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 17,4%. У цілому в січні-березні 2017 року загальна площа прийнятих в експлуатацію житла та дачних і садових будинків становила 2082,7 тис.м2, що порівняно з відповідним періодом попереднього року більше на 8,0%.